Course Overview

เทปบันทึกภาพจากงาน Wisdom to Success ฉลองแคมเปญ มากิดี อะไรก็ดี
ด้วยหัวข้อบรรยายพิเศษ สารพิษโลหะหนัก ภัยเงียบสุขภาพ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ ชั้น 7

 • Including

  1 VDO

 • Total Time

  0 min

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  Unlimited

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : Wisdom to Success สารพิษโลหะหนัก ภัยเงียบสุขภาพ

 • Wisdom to Success สารพิษโลหะหนัก ภัยเงียบสุขภาพ
  VDO - 01:04:42

Course Description

เทปบันทึกภาพจากงาน Wisdom to Success ฉลองแคมเปญ มากิดี อะไรก็ดี
ด้วยหัวข้อบรรยายพิเศษ สารพิษโลหะหนัก ภัยเงียบสุขภาพ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ ชั้น 7


What's Inside

ไฟล์วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดสดจำนวน 1 ไฟล์