Course Overview

ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือนประสิทธิภาพสูง และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ ชั้น 7

 • Including

  1 VDO

 • Total Time

  0 min

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  Unlimited

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : Wisdom to Success ลีเวอร์ โฮม โฉมใหม่

 • Wisdom to Success ลีเวอร์ โฮม โฉมใหม่
  VDO - 01:12:29

Course Description

ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือนประสิทธิภาพสูง และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ ชั้น 7


What's Inside

ไฟล์วีดีโอเทปบันทึกจากการถ่ายทอดสด 1 วีดีโอ