Course Overview

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ความงาม (Beauty Expert)

 • Including

  3 VDOs

 • Total Time

  58 min

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  Unlimited

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : B2 หลักสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • EP.1 : ความรู้โครงสร้างผิว
  VDO - 15:31

 • EP.2 : เทคนิคการแนะนำผลิตภัณฑ์
  VDO - 17:23

 • EP.3 : หลักการวิเคราะห์ผิวเบื้องต้น พร้อมชมการสาธิตผลิตภัณฑ์
  VDO - 25:55

Course Description

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ความงาม (Beauty Expert) เรียนรู้การแนะนำและสาธิต เจาะลึกผิวหนัง ปัญหาจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขยายธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ความงาม การวิเคราะห์ผิวครบขั้นตอน เทคนิคการสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใจผู้บริโภค


What's Inside

B2_หลักสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑ์ความงาม

ประกอบด้วย
EP.1 : ความรู้โครงสร้างผิว
EP.2 : เทคนิคการแนะนำผลิตภัณฑ์
EP.3 : หลักการวิเคราะห์ผิวเบื้องต้น พร้อมชมการสาธิตผลิตภัณฑ์